Utwórz konto

Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu zamówienia danych osobowych będzie Meblo-Styl Piotr Tomaszewski, ul. Fabryczna 10, 62-200 Gniezno, NIP: 784-22-15-905. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej. Jeżeli zaznaczyłeś checkbox, że chcesz otrzymywać newsletter, to również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przesyłania Ci newslettera. Dane będą przechowywane w bazie administratora przez czas funkcjonowania sklepu internetowego a wystawione faktury w ramach dokumentacji księgowej przez okres wymagany przez przepisy prawa.
Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. W każdej chwili będziesz mógł również wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia i realizacji zamówienia, jak również do zapisu na newsletter.


fb